Skarpnäck

 

Många prominenta gäster kom till Skarpnäck, bl a Karl XV. För att återuppliva minnet av slaget mot ryssarna vid Baggenstäket, då de segrande bataljonerna marscherade över Skarpnäcks ägor lät kungen rekonstruera marschen 150 år senare.Länk till karta


Klicka här för att se bilder från Skarpnäck, Ekudden och Listudden

 

Skarpnäck ligger i sydöstra delen av Brännkyrka, på gränsen till Nacka. Redan på 1700-talet införlivades också Klisätra, som låg norr om Ältasjön. Den äldsta anteckningen om Skarpnäck i medeltida urkunder är från 1432. På 1500-talet innehades “Skarpa” av Gabriel Kristiernsson av den högadliga ätten Oxenstierna. Efterhand kom alla hemman i Skarpa att att ägas av släkten Oxenstierna av vilken en gren residerade i Tyresö från 1600-talet.


Den gamla gården byggdes till säteri på 1670-talet under Maria Sofia de la Gardie, änka efter Gustav Gabrielsson Oxenstierna. Säteriet ägdes av bland annat släkten von Schantz. Flera mindre gårdar och torpställen hörde till Skarpnäcks gård som Pungpinan och Tallkrogen, liksom Klisätra och Listudden vid Flaten.


Friedrich Rudolph Neumüllers tid på Skarpnäck

1860 hyrde Friedrich Rudolph Neumüller det närbelägna Listudden. 1862 köpte han Skarpnäck och Klisätra. Han bosatte sig i dåvarande huvudbyggnaden, d v s Östra flygeln. 1865-67 byggde han en ny mangårdsbyggnad och ett stort magasin som fortfarande finns kvar. Den gamla huvudbyggnaden blev flygel. Neumüller gjorde Skarpnäck till en mönstergård och förbättrade dräneringen av de stora åker- och ängsmarkerna. Det innebar att han kom i konflikt med grannegendomen Nacka gård, vilket slutade med att han köpte gården för 80 000 riksdaler.


AB Nacka-Skarpnäck

Friedrich Rudolph avled 1892. Änkan Emilie donerade ett område till Nacka församling vid kyrkogården, där hon lät uppföra ett mausoleum över sin man. Gården drevs vidare av änkan Emilie och sonen Otto. Arvingarna bildade 1902 AB Nacka-Skarpnäck, där Otto var direktör. I styrelsen för AB Nacka-Skarpnäck ingick Otto Emil Neumüller, Curt Looström, Karl Axel Riben, Åke Åkerlund, Carl Gustaf Piehl och Bengt Fahlstedt. Efter ett beslut med knapp majoritet i fullmäktige köpte Stockholms stad Skarpnäck, Nacka och Klisätra för 2 786 200 kr.


Emile Neumüller avled 1906, Otto Neumüller 1925. Yngsta dottern Elisabeth, gift Riben bodde en tid kvar i Östra flygeln.


Stockholms stad ägare

Stockholms stad drev först ålderdomshem på Skarpnäck men fr o m 1960-talet var det behandlingshem för alkoholister. Gården ligger nu i stadsdelen Skarpnäck. Ett par ursprungliga torp finns bevarade i området, ett av dem ligger invid den plats där den gamla, legendariska krogen Pungpinan en gång stod.


Källor:

Skarpnäcks gård. En historik av Eric Thorsén. Stockholms universitet. Konstvetenskapliga institutionen. VT 1979


Gösta Selling, Säterier och gamla gårdar i Stockholmstrakten. Stockholm 1977.


E. Alfred Jansson, Nacka. Kring Nacka ström 1557-1887. Nacka kulturnämnd.


Skogsluffarnas OK

Wikipedia

Brännkyrka hembygdsförening

http://www.skarpnack.stockholm.se/Kulturvandring/23skarpnacksgard.htm

 

Skarpnäcks gård